Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

Wij zijn een onafhankelijke speler in bank, verzekeringen en kredieten.
Wij geven onafhankelijk advies ivm sparen, beleggen, kredieten, pensioenplanning en successieplanning.

contactgegevens: info@nc-finance.be

nieuwsbrief december 2015

Bank en verzekeringenPosted by Jelle Nevelsteen Thu, November 26, 2015 14:15:44

Beste,

Na een woelige zomer op de beurs, hebben de markten zich mooi hersteld. De lage grondstofprijzen zorgen voor mooie winstcijfers. Innovaties staan op een zeer hoog niveau. De kans op een mooie beursstijging is dan ook reëel.

Externe invloeden, oa terrorisme en natuurrampen, kunnen altijd een impact hebben op de beurzen, maar respecteer de beleggingstermijn en verkoop niet overhaast.

De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat ze haar beleid zal versoepelen. Dit betekent dat de korte termijnrente (belangrijk voor spaarboekjes) tot eind 2016 laag blijft en de lange termijnrente (belangrijk voor termijnrekeningen) niet spectaculair zal stijgen.

In de VS verwachten we een stijging van de korte termijnrente in december.

Tips en tricks:

· Spaarrekening: De rentevoeten zullen zeker laag blijven tot eind 2016. Doordat de inflatie hoger is, daalt uw koopkracht

· Termijnrekening: Lage rentevoeten voor lange looptijden

o Tip: Optinote Flexfunds: coupon tot 4% met kapitaalsgarantie

· Obligaties

o Staatsobligaties: Zeer lage rentevoeten

o Bedrijfsobligaties interessant in het gamma met hogere coupons en korte duurtijd

o Tip: AXA maturity 2020

§ Korf 100 obligaties met hoge coupon

§ Verwacht rendement 3%-4%

§ Door het actieve beheer van AXA IM een zeer lage kans op kapitaalsverlies

· Aandelen

o Europese en Japanse aandelen genieten de voorkeur

o VS hoog gewaardeerd

o Tip: AXA IM Global optimal Allocation

§ Flexibel gemengd fonds (aandelen en obligaties)

§ Wereldwijde spreiding

§ Actief beheerd door een van de grootste beheerders ter wereld

· Pensioensparen

o Bankfondsen: gemiddelde rendement sinds oprichting 6.40%

§ Bij AXA 7.20%

o Verzekeringen: Gemiddeld rendement sinds oprichting 3.60%

Mvg,

Het NC Finance team