Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

Wij zijn een onafhankelijke speler in bank, verzekeringen en kredieten.
Wij geven onafhankelijk advies ivm sparen, beleggen, kredieten, pensioenplanning en successieplanning.

contactgegevens: info@nc-finance.be

Storm en onweer

Bank en verzekeringenPosted by Jelle Nevelsteen Mon, August 31, 2015 14:52:41
Beste,


De laatste jaren komen er steeds meer en zwaardere stormen voor. Nu is het niet voor iedereen duidelijk wat al dan niet verzekerd is. Hieronder vindt u een korte opsomming van alles wat u kan verzekeren en in welke verzekering dit kan:

1. Brandverzekering - Waarborg storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
Over het algemeen is alles verzekerd wat aan het gebouw is vastgemaakt en kapot gaat door een van bovenstaande schadegevallen. Bovendien is de gevolgschade aan het gebouw (of inhoud als dit mee verzekerd is) ook verzekerd.
Bij een aantal maatschappijen is de inhoud die zich buiten het gebouw bevindt ook mee verzekerd in storm- en hagelschade.
Kijk ook goed de algemene voorwaarden na voor de definitie van een storm. Meestal is het windsnelheden >80km per uur of soortgelijke schade aan andere gebouwen op een afstand <10 km.


2. Brandverzekering - Gestald voertuig (betalende optie)
Indien u deze waarborg heeft is uw voertuig of zijn uw voertuigen (het aantal moet u doorgeven) mee verzekerd voor dezelfde waarborgen als uw brandverzekering. Dit betekend ook storm-en hagelschade. Sommige maatschappijen voorzien deze waarborg ook voor de voertuigen die in de onmiddellijke omgeving van het gebouw geparkeerd zijn. Deze waarborg is zeker en vast handig voor de personen die geen omniumverzekering voor hun wagen meer wensen, maar toch in storm-en hagelschade wensen verzekerd te zijn.


3. Autoverzekering - (kleine)omnium
De waarborg (kleine)omnium voorziet ook schade door storm-en hagelschade. U kan dus ook beroep doen op deze verzekering indien u schade heeft geleden aan uw voertuig na een zware storm. Let wel de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering betaalt geen vergoeding na een stormschade.


4. Alle risicoverzekering voor specifieke voorwerpen
Deze verzekering verzekerd alle mogelijke schadegevallen waaronder ook storm- en hagelschade.

5. Schade door toedoen van een derde
Stel u lijdt schade door tuinmeubilair dat is gaan vliegen, dan heeft u recht op een vergoeding van de eigenaar van dit meubilair. Deze persoon moet dan zijn brand/familiale verzekering aanspreken om de schade te vergoeden.

6. Het rampenfonds
Indien u niet verzekerd bent, en de storm wordt erkend als natuurramp, kan u een claim indienen bij het rampenfonds om uw schade vergoed te zien.

Heeft u meer informatie nodig, of wenst u een afspraak met een van onze experts, mag u ons altijd contacteren op ons e-mail adres info@nc-finance.be

Mvg,


Het NC Finance TeamCuralia

Bank en verzekeringenPosted by Jelle Nevelsteen Thu, August 27, 2015 16:12:48
Beste,

Wij horen dat klanten van Curalia (RIZIV, VAPZ, ed) 3 voorstellen krijgen in verband met hun pensioenproducten:

1. Intrestgaranties uit het verleden laten vallen en alles laten oprenten aan 1.50%
2. Transfer van reserves naar een andere maatschappij
3. het behoud van de intresten uit het verleden, maar geen intrestgaranties meer voor de toekomst

Wij bekijken voor u de 3 opties:
1. indien u de garanties uit het verleden laat vallen, verliest u rentevoeten die kunnen oplopen tot boven 3% op jaarbasis. Op het eerste zicht lijkt dit weinig interessant. Als u echter blijft bijstorten controleert u best de instapkosten en de beheerskosten. Deze kunnen oplopen tot +6% per jaar.
2. Transfer van reserves naar een andere maatschappij. Dit kan interessant zijn omwille van meerdere redenen. Ten eerste kan u uw reserve onderbrengen bij een solide financiële speler op de Belgische markt (oa. AXA verzekeringen en Allianz verzekeringen). Bovendien geeft het weinig vertrouwen, dat een maatschappij haar contractuele verbintenissen niet na komt. Tot slot kan u bij andere maatschappijen uw patrimonium optimaliseren via vastgoedfinanciering/wedersamenstellingskredieten.
3. Het behoud van de intresten uit het verleden lijkt de meest interessante optie als u een nieuw contract bij een andere maatschappij opstart voor de toekomstige stortingen van uw pensioenverzekering. Ik heb het hier echter moeilijk mee: een maatschappij die maatregelen moet nemen om haar contractuele afspraken na te komen, zal dit waarschijnlijk in de toekomst ook moeten doen.

De meeste gemoedsrust koopt u volgens ons bij een transfer naar een financieel solide maatschappij die haar afspraken kan nakomen. Kies liefst voor een wereldspeler die onafhankelijk van lokale problemen haar afspraken kan nakomen op lange termijn.

Mvg,

NC Finance

Wilt u meer informatie stuur dan een mailtje naar info@nc-finance.be

Turbulentie op de markten

Bank en verzekeringenPosted by Jelle Nevelsteen Thu, August 27, 2015 15:29:25
Beste klant,

Op maandag 24 augustus kende de wereldwijde aandeelbeurs een heuse off day. De reden hiervoor de paniek van de beleggers na de Chinese beurscrash.

Wij zijn van mening dat het slechts over een tijdelijke correctie gaat. Sinds 2008 reageren de markten met een overdreven gevoel voor psychologie. Ieder slecht nieuws gaat gepaard met een verkoopgolf van aandelen.

Bovendien heeft de Chinese centrale bank op 25/08 een rentedaling van 25 basispunten doorgevoerd wat goed nieuws is voor de wereldwijde markten. Het vertrouwen zou hierdoor deels hersteld moeten worden.

Verder zijn de reële totaalrendementen van staatsleningen nog altijd rond 0%, of licht negatief wat in het voordeel van de aandeelmarkten spreekt.

Wij zijn van mening dat het langetermijnrendement van de aandeelmarkten meer dan 4% netto moet opbrengen. Bovendien bieden dergelijke correcties zeker en vast koopopportuniteiten. Kies wel voor betrouwbare hoge dividendaandelen of topfondsen zoals Carmignac Patrimoine, Ethna Aktiv, Templeton Total Return, AXA Real Estate, etc.

Wilt u meer informatie of wenst u een gesprek met een van onze specialisten, stuur dan een mail naar info@nc-finance.be of bel ons op 03/887.42.47.

Mvg,

NC Finance


« Previous