Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

Wij zijn een onafhankelijke speler in bank, verzekeringen en kredieten.
Wij geven onafhankelijk advies ivm sparen, beleggen, kredieten, pensioenplanning en successieplanning.

contactgegevens: info@nc-finance.be

Kom jij ons team versterken?

Bank en verzekeringenPosted by Jelle Nevelsteen Wed, December 09, 2015 11:49:57
NC Finance BVBA is op zoek naar commercieel talent.

Voor onze contactgegevens mag u kijken op onze website www.nc-finance.be

Het einde van de koopsom in IPT

Bank en verzekeringenPosted by Jelle Nevelsteen Tue, December 08, 2015 16:27:18
Beste lezers,


Van verschillende bronnen krijgen we input dat de regering aan het onderhandelen is over de pensioenen en alle aanverwante zaken.

1. De pensioenleeftijd wordt waarschijnlijk opgetrokken tot 67 jaar
2. De voorwaarden om vervroegd op pensioen te gaan worden verstrengd
3. De wettelijke rendementsgarantie voor groepsverzekeringen staat onder druk
4. Plaffonering van de 80%-regel of een afschaffing van de mogelijkheid tot koopsommen te storten.

Heeft u momenteel nog ruimte in uw 80%-regel en u heeft de liquide middelen in uw vennootschap*? Dan lijkt het ons interessant om uw 80%-regel maximaal op te vullen om hier nog volop van te genieten.

Plant u in de nabije toekomst vastgoed te verwerven of te verbouwen**? Dan kan u handig gebruik maken van het voorschot op polis om deze aan zeer gunstige voorwaarden te betalen. U haalt op deze manier liquide middelen uit uw vennootschap op een fiscaal vriendelijke weg.

Mvg,

NC Finance

*Afhankelijk van de cijfers van de vennootschap kan een koopsom ontleend worden om zo liquiditeiten in de vennootschap te houden

**Zelfs voor aankopen of verbouwingen binnen de EER is dit van toepassing


Dalende rente spaarboekjes

Bank en verzekeringenPosted by Jelle Nevelsteen Wed, December 02, 2015 14:05:35
Beste lezers,


Deze week maakte KBC bekend dat ze de rente op hun spaarrekening doen dalen tot 0.15% (0.05% basisintrest + 0.10% getrouwheidspremie). Dit is een historisch dieptepunt. De rentedaling zal zich waarschijnlijk doorzetten bij de rest van de banken. Verwacht wordt dat de rente op spaarrekeningen tot eind 2016 laag zal blijven en zelfs nog kan zakken tot het wettelijk minimum van 0.11%.

Tegelijkertijd is de inflatie in november gestegen tot 1.52%. Als u geld op een spaarrekening zet, verliest u dus momenteel 1.37% aan koopkracht. Dit betekent dat sparen via een spaarrekening u armer maakt.

Vervolgens zien we dat de lange termijnrente ook zeer laag staat. Op een termijnrekening van KBC krijgt u 0.55% brutorendement als u uw geld voor 5 jaar vastzet. Ook hier verliest u aan koopkracht door te sparen.

Wat kan u doen om deze collectieve verarming tegen te gaan?

1. U heeft een spaarboekje nodig om onvoorziene kosten op te vangen.

2. Pensioensparen is een van de rendabelste investeringen die u kan doen. Bovendien levert dit ook een aanzienlijk fiscaal voordeel op, wat ten goede komt van uw rendement. Sinds de oprichting van de pensioenspaarfondsen, behalen ze een gemiddeld rendement op jaarbasis van 6.40%. Bij AXA loopt dit op tot 7.20%

3. Wenst u zekerheid over uw kapitaal, dan kiest u best voor investeringen met garantie van de bank. Weet wel dat dit ten koste zal gaan van uw rendement

4. U hoeft niet te sparen via een spaarrekening. Dit kan ook perfect via fondsen of een combinatie van beide. Door middel van regelmatige stortingen bent u minder afhankelijk van pieken en dalen op de beurs. Een spaarplan kan vaak al vanaf 25€ per maand.

5. Respecteer uw beleggingstermijn en verkoop niet overhaast.

6. Kies voor flexibele gemengde fondsen die wereldwijd kunnen beleggen. Zij kunnen actief inspelen op opportuniteiten en tijdig hun portefeuille aanpassen om deze mee te nemen.

7. Kies voor een bankier die uw goed advies geeft, u bent dan al half gewonnen.

Mvg,

Het NC Finance Team


nieuwsbrief december 2015

Bank en verzekeringenPosted by Jelle Nevelsteen Thu, November 26, 2015 14:15:44

Beste,

Na een woelige zomer op de beurs, hebben de markten zich mooi hersteld. De lage grondstofprijzen zorgen voor mooie winstcijfers. Innovaties staan op een zeer hoog niveau. De kans op een mooie beursstijging is dan ook reëel.

Externe invloeden, oa terrorisme en natuurrampen, kunnen altijd een impact hebben op de beurzen, maar respecteer de beleggingstermijn en verkoop niet overhaast.

De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat ze haar beleid zal versoepelen. Dit betekent dat de korte termijnrente (belangrijk voor spaarboekjes) tot eind 2016 laag blijft en de lange termijnrente (belangrijk voor termijnrekeningen) niet spectaculair zal stijgen.

In de VS verwachten we een stijging van de korte termijnrente in december.

Tips en tricks:

· Spaarrekening: De rentevoeten zullen zeker laag blijven tot eind 2016. Doordat de inflatie hoger is, daalt uw koopkracht

· Termijnrekening: Lage rentevoeten voor lange looptijden

o Tip: Optinote Flexfunds: coupon tot 4% met kapitaalsgarantie

· Obligaties

o Staatsobligaties: Zeer lage rentevoeten

o Bedrijfsobligaties interessant in het gamma met hogere coupons en korte duurtijd

o Tip: AXA maturity 2020

§ Korf 100 obligaties met hoge coupon

§ Verwacht rendement 3%-4%

§ Door het actieve beheer van AXA IM een zeer lage kans op kapitaalsverlies

· Aandelen

o Europese en Japanse aandelen genieten de voorkeur

o VS hoog gewaardeerd

o Tip: AXA IM Global optimal Allocation

§ Flexibel gemengd fonds (aandelen en obligaties)

§ Wereldwijde spreiding

§ Actief beheerd door een van de grootste beheerders ter wereld

· Pensioensparen

o Bankfondsen: gemiddelde rendement sinds oprichting 6.40%

§ Bij AXA 7.20%

o Verzekeringen: Gemiddeld rendement sinds oprichting 3.60%

Mvg,

Het NC Finance team

Fiscaal gestimuleerd sparen

Bank en verzekeringenPosted by Jelle Nevelsteen Wed, October 28, 2015 20:18:53
Beste klanten,


De Belgische overheid voorziet voor particulieren 2 manieren van fiscaal gestimuleerd te sparen:

1. Het pensioensparen
Dit kan u doen via uw bank of via uw verzekeringsmakelaar. Beiden genieten dezelfde fiscale voordelen (namelijk 30% + gemeentelijke opcentiemen). U mag in het pensioenspaarplan dit jaar 940€ storten. Het verschil tussen beide formules ligt in de garanties.
Het bancair pensioensparen verloopt altijd via een pensioenfonds. U koopt deelbewijzen van een fonds wat uw geld belegd in aandelen en obligaties. Over de gestorte bedragen geniet u geen enkele garantie, maar het potentieel rendement kan hoger liggen dan een verzekeringsformule.
Het pensioensparen via een verzekeringscontract kan in fondsen belegd worden, in tak 21 formules met gewaarborgde rentevoeten en kapitalen of een combinatie van beiden. Via tak 21 geniet u van kapitaalsgarantie en intrestgarantie, maar de verwachte rendementen zijn lager.

2. Het langetermijnsparen
Dit kan u enkel via een verzekeringscontract doen. De fiscale voordelen zijn dezelfde dan het pensioensparen, nl 30% + gemeentetaks. De hoogte van de premie wordt berekend op basis van uw netto belastbaar inkomen en kan maximaal 2.260EUR bedragen. Het langetermijnsparen kan u wel alleen doen als u geen of een zeer beperkt woonkrediet heeft.

Indien u meer informatie wenst of een onafhankelijke offerte, mag u ons altijd contacteren.

Mvg,


NC Finance.
Het nut van een familiale verzekering

Bank en verzekeringenPosted by Jelle Nevelsteen Mon, September 21, 2015 11:40:22
Beste lezers,

Vandaag ga ik wat meer uitleg geven over een familiale verzekering.

Klanten vertellen ons vaak dat zij geen familiale verzekering nodig hebben omdat ze geen kinderen/huisdieren hebben. Een familiale verzekert echter veel meer dan uw kinderen en uw huisdieren. Bovendien kan de rechtsbijstand in uw familiale verzekering zeer nuttig zijn.

Hieronder een aantal voorbeelden van het nut van een familiale verzekering:

vb1: U bent met uw fiets aan het rijden. Door een tegenligger moet u uitwijken en raakt u een geparkeerde wagen. De schade aan deze wagen is verzekerd in de familiale verzekering

vb2: U wordt uitgenodigd door vrienden op een barbecue. u stoot bij hen een dure vaas omver. Deze schade is ook verzekerd in de familiale verzekering

Vb3: Uw hond ontsnapt uit uw tuin en veroorzaakt een auto-ongeval. Deze schade wordt vergoed door uw familiale verzekering

Vb4: U wordt aangereden door een fietser. De rechtsbijstandswaarborg in uw familiale verzekering gaat u verdedigen en de schade bij de tegenpartij opeisen.

vb5: Door een rukwind is één van uw bomen uit uw tuin op de wagen van uw buur gevallen. Ook hier komt uw familiale in tussen

vb6: 's Nachts heeft het gesneeuwd en er glijdt 's ochtends iemand uit voor uw huis. Deze persoon breekt zijn been. Volgens de wet dient u uw stoep vrij te houden en moet u de ziekenhuiskosten betalen. Ook hier komt de familiale verzekering tussen.

vb7: Uw kinderen halen kattenkwaad uit en gooien een steen op een wagen. Deze schade wordt betaald door uw familiale verzekering.

Bovenstaande voorbeelden tonen het nut van een familiale verzekering, zelfs wanneer u geen kinderen of huisdieren heeft.

Kost deze verzekering veel? Neen, voor minder dan 100€ bent u zeker gesteld. Bovendien hebben bepaalde maatschappijen ook extra's:

Zo biedt o.a. AXA een fietsbijstand gratis aan. 2 X per jaar kan u beroep doen op de pechverhelpingsdienst om uw fiets te depanneren.

Sommige maatschappijen o.a. Vivium verzekeren gratis toevertrouwde goederen mee. Zaken die u leent, zijn ook mee verzekerd tot een bepaald bedrag. Ook het fototoestel dat u van een vriend mee mag nemen op reis.

Hopelijk heeft u wat meer zicht op het nut van een familiale verzekering.

Met vriendelijke groet,

NC Finance

meer informatie te verkrijgen via onze website www.nc-finance.be of via e mail: info@nc-finance.be


Investeringsnieuwsbrief NC Finance september 2015

Bank en verzekeringenPosted by Jelle Nevelsteen Wed, September 09, 2015 11:12:05

Beste lezers,

Sinds het referendum in Griekenland kennen we woelige maanden op de beurs. De situatie in Griekenland mag dan tijdelijk genormaliseerd zijn, maar voor Griekenland is het afwachten of ze alle besparingen door de politieke molen kunnen krijgen. Vervolgens is er eind augustus minder goed nieuws uit het verre oosten gekomen. De groeicijfers uit China waren minder groot dan verwacht. De groeivertraging van de Chinese economie en de waardevermindering van de Chinese munt heeft een heuse verkoopsgolf op gang gebracht. Tot slot is het afwachten hoe de VS dit nieuws gaan verwerken, daar zij van plan waren hun belangrijkste rentevoet te laten stijgen.

Dit alles heeft geresulteerd in een tussentijdse correctie. Zo heeft de Bel 20 een kleine 5% verloren tijdens de zomermaanden. Tussentijdse dalingen kunnen altijd plaatsvinden en zijn vaak interessante koopmomenten voor zowel een klant als een beheerder van een fonds. Bovendien biedt AXA een extra gemoedsrust aan door een stop loss toe te voegen aan hun producten Piazza en Oxylife. Bij zeer grote correcties gaat u automatisch langs de zijlijn staan om de verliezen te beperken.

In dit opzicht is het belangrijk te kiezen voor fondsen die streven voor kapitaalsbehoud bij beurscorrecties en meegenieten van de stijgingen van de verschillende activaklassen. Hier adviseren wij flexibel gemengde fondsen die kunnen wisselen tussen de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, vastgoed, valuta, etc). Een flexibel gemengd fonds spreidt het risico en de specialist beheerder kan kiezen waar hij rendement voor u kan zoeken. Een van deze fondsen is Carmignac Patrimoine.

Fonds in de kijker: Carmignac Patrimoine

· Opgericht in 1989

· Patrimoniaal beheer: bescherming van de koopkracht

· Slechts 3 negatieve jaren op een historiek van 26 jaar

· Rendement 2008 (grootste beurscorrectie sinds 1929): 0.01%

· Nog nooit een negatief rendement gekend over een periode van 3 jaar, ongeacht het instapmoment

· Gemiddeld rendement laatste 5 jaar 4.16% per jaar

Voor meer informatie mag u altijd een afspraak met ons maken.

NC FINANCE

Uw partner in sparen en beleggen.

Herfinanciering; moment gemist of toch nog doen?

Bank en verzekeringenPosted by Jelle Nevelsteen Mon, September 07, 2015 16:37:44
Beste,


Het herfinancieren van een krediet was een zestal maanden geleden een hot topic. Nu stelt zich de vraag of het nog altijd interessant is om een krediet te herfinancieren?

Als u aan een aantal basisregels voldoet, kan het nog altijd interessant zijn om uw krediet te herbekijken:

1. Is de looptijd langer dan 10 jaar?
2. Is het openstaand bedrag groter dan 100.000€?
3. Kan u meer dan 1% dalen op uw huidige rentevoet?

Antwoord u 3 X ja, dan moet u zeker en vast uw krediet herbekijken.

Verder dient u ook na te kijken welke extra voorwaarden er gevraagd werden voor uw krediet:
1. Een schuldsaldo verzekering
2. Een brandverzekering
3. Een zichtrekening

Veel banken durven een scherpe rentevoet te geven voor uw woonkrediet, maar durven door te rekenen op de extra voorwaarden. Hou hier zeker en vast rekening mee, want 30 jaar vastzitten aan een dure brand-, schuldsaldoverzekering of zichtrekening kan een groot deel van uw winst afromen.

Veel succes met uw onderhandelingen ivm uw woonkrediet.

Wilt u een berekening van ons krijgen, kijk dan zeker en vast op onze website www.nc-finance.be

Mvg,

Het NC Finance Team

#krediet #woonkrediet #herfinanciering #bank #verzekering #schuldsaldo #brandverzekering #zichtrekening #lening

Next »